Omezení odpovědnosti

ARMATURY VOJNA s.r.o. se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: zc.anjov-yrutamra@ofni.

ARMATURY VOJNA s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky jsou svěřena společnosti ARMATURY VOJNA s.r.o. nebo třetím stranám, které obsah umístily samy, nebo od nichž ARMATURY VOJNA s.r.o. získala uživatelskou licenci.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů je povoleno bez písemného souhlasu ARMATURY VOJNA s.r.o..

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.