Všechny produkty

Ostatní armatury

Regulační ventily

Použití: Slouží k regulaci průtoku media soustavou.
Medium: voda, kapaliny, pára, vzduch, oleje

Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily

Použití: Odpoští vzduchových kapes ze soustavy beze ztráty media.
Medium: voda, kapaliny, oleje, nafta

Odvaděče kondenzátů

Použití: Odvádí zkondenzované páry v kapalném stavu mimo oběhovou soustavu.
Medium: páry

Filtry

Použití: Filtruje nežádoucích částic v médiu a potrubní soustavě
Medium: plyny, kapaliny, páry, vzduch

Odkalovací ventily

Použití: Odpouští kaly z média mimo soustavu. Obvykle se využívají ve stacionárních nádržích.
Medium: voda

Plovákové ventily

Použití: Zajišťuje naplnění nádrží nebo soustavy do přesně stanoveného objemu média.
Medium: voda

Osvědčení výrobci